Bizi Takip Edin >>

ISO denetimi nedir?
Uluslararası standartlar teşkilatı tarafından bellenilen standartlar işletmelerimizde ve kurumlarımızda prestij, gelişimi hızlandırma, üretim bandını geliştirme, işçi güvenliği ve hatalardan kaynaklanan maliyetleri sıfıra indirme açısından hayati önem taşımaktadır. Bu standartları karşılamak için kurum ve işletmelere ISO denetimleri yapılmaktadır. Peki bu ISO denetimi nedir. Bu ISO denetimi nedir? sorusunun cevabı 2 ye ayrılır. Çünkü bu denetimler ikiye ayrılmaktadır. Bunlar yıllık ara denetimler ve belgelendirme denetimleridir. Bütün ISO belgelerini almak için, işletmemiz bu ISO belgesinin gerekliliği olan sisteme sahip olup olmadığınızı denetlemek için yapılan denetime Belgelendirme denetimi denir. Yıllık ara denetimler ise ISO belgesine sahip kurum ve işletmelerin, ISO belgesini aldıktan 1 sene sonra başlayıp 3 yıl boyunca devam eden ara belgelendirme kontrolleridir. Bu tetkikler habersiz yapılmıyor önceden haber veriliyor ve şayet bir hata ile karşılaşır ise düzeltme süresi veriliyor. ISO denetimleri bittiğinde, ISO geçerlilik süreside biter. Dolayısıyla ISO’nun geçerlilik süresi 3 yıldır ve tekrar yenilenmesi istenir.

ISO belgesini hangi kurum verir?
Ürünlerimizi ve verdiğimiz hizmetleri iyileştirmek, yapılan ihalelerde, yapılan ihracat müşterilerimize sunacağımız hizmetler ve ürünleri belirli uluslararası ve ulusal standartlara uydurup işimizi yapmak iki taraf içinde işleri kolaylaştırır. Bu standartlar Uluslararası standartlar teşkilatı tarafından belirlenmiş ISO standartlarıdır. ISO standartlarına sahip işletme ve kurumlar üretim bandı hızını artırır, verdikleri hizmette müşteri geri dönüşünü iyi değerlendirir ve kendini geliştirir, diğer işletmelere ve müşteriye verdiği güven ve saygınlığı artar, çevreye olan sorumluluklarını yerine getirir. Hal böyle olunca ISO belgesi almak isteyen işletmelerin aklına ISO belgesini hangi kurum verir? sorusu geliyor. ISO belgesi ile ilgili belge vermeye herhangi bir akreditasyon kuruluşundan gerekli belge hakkında yetki almış firmalar ISO belgesi verebilir. ISO belgesi alırken belge alçağınız kurumun akreditasyon belgesinin olmasına ve sizin faaliyet gösterdiğiniz alanda yetkisi olması hususuna dikkat ediniz. Her ISO belgesi her yetkili kurumdan alınmaz. Alanınıza ve alacağınız ISO standardına göre kuruluş seçmenizi tavsiye ederiz. İhracat yapacak iseniz belgenizi ihracat yapacağınız ülkeden almanız işinizi kolaylaştıracaktır.

Belgelendirme ve akreditasyon nedir?
Uluslararası ve ulusal hizmet ve ürün sunan işletmeler, yaptıkları işleri kolaylaştırmak için işlerini belirli standartlara uygun yaparsa yaptıkları işler daha verimli olacak ve hizmeti veya ürünleri sunacağımız tarafın bize olan güveni artacaktır. Bu standartlara ISO denmektedir. Belgelendirme ve akreditasyon nedir? Konusuna gelecek olursak, akreditasyon; denetlemek ve yetkilendirmek ve sonrasında periyodik olarak denetlemek demektir. Bunları bir kuruluşun yapması için denetlenecek konu ve alan hakkında Akredite olması gerekmektedir. Akredite olmak için 3. Bağımsız bir kurum tarafında akreditasyon yapan işletmeler denetlenir. Akreditasyon yapan işletmeler ISO belgelendirmesine ihtiyaç duyan işletmelerin talepleri üzerine işletmelere gider ihtiyaç duyulan ISO standardına sistemin uyup uymadığı denetlenir uyuluyorsa belgelendirilir. Bu belge 3 yıl geçerlidir ve bu 3 yıl boyunca Akredite kurum tarafından ISO belgesi almış işletme denetlenir. Denetlenmeler habersiz yapılmaz ve bir sorun ile karşılaşılırsa verilecek süre içinde sorunun çözülmesi istenir. Yapılan bu belgelendirme 3 yıl boyunca geçerlidir. Belge geçerliliğini yitirince yeniden belgelendirme yapılması gerekir.

Kalite güvence sistemi ne demek?
Kurum ve işletmelerin ürün ve hizmetlerini belirli bir standarda oturtması onlar için büyük bir önem taşımakta. Bu standartlara uyan işletme ve kurumlar saygınlıklarını artırır, yaptıkları hizmet ve ürünler değerlendirilebilir ve taşınabilir olur, bütün alanlarda oluşabilecek riskler minimuma iner ve işletmeler risk yönetimi yetisi kazanırlar. Kalite günce sistemi nedir? Sorusunun cevabına gelecek olursak kalite güvencesi bir ürün veya hizmetin belirlenmiş (ISO gibi) bir standarttın gereklilikleri yerine getirilerek uygulanan planlı ve sistemli bir yönetim sağlayan etkinliklerdir. Kalite güvence sistemlerinin en yaygın ve geçerli olanı Uluslararası standartlar teşkilatı tarafından belirlenen ISO standartlarıdır. Bu standartlar ürün ve hizmetin geçtiği bütün aşamalarda bir standart belirler. Bu standartta uyan ürünler daha rahat taşınır, işlenir, ürün bandında daha hızlı ürün verir bu sistemdeki işçiler görev ve sorumlulukların bilincinde olur ve iş kazaları minimuma iner, maliyetler düşer işletmenin saygınlığı artar. İşletmenin yapacağı ithalat, ihracat işleri kolaylaşır gümrük kuruluşları sorun çıkartmaz, yasal yükümlülük ve sorumluluklar hem devlete hem halka hem çevreye hem de işçilere karşı yerine getirilir.

ISO nedir görevleri nelerdir?
ISO Uluslararası standartlar teşkilatının elektrik ve elektronik mühendisliği konuları dışında, bütün dallardaki standartların belirlenmesi amacıyla 1947 tarihinde Cenevre’de kurulan teşkilatın kısaltmasıdır. Bu standartlar ISO ibaresinin yanına konulan sayılarla isimlendirilmiştir. Bu standartlar uluslararası piyasada ortak bir yol sağlayıp işletmelerin yurtdışına ürün hizmet ve bilgi akışı sağlanmasını kolaylaştırmıştır. ISO görevleri oluşan her bir dalda işletmenin yaptığı işleri belirli bir standartta oturtup yaptıkları işlerin kalitesini geliştirmelerini ve piyasaya sunmalarını kolaylaştırmaktır. ISO standartları teknolojinin gelişmesi ve yeni oluşan ihtiyaçlar nedeniyle her 5 yılda bir gözden geçirilip güncelleme geçirirler. Bu nedenle ISO belgelerinin geçerlilik süresi maksimum 3 senedir ve bu 3 sene bittiğinde işletme ve kurumların bu belgeleri yenilemesi istenmektedir. Belgelendirme işlemleri alınacak belge için 3. Kurumlar tarafından o belge ve verileceği alan hakkında akredite olduğu onaylanmış kurumlar tarafından verilir. Bu belge kurumların bu uluslararası standartlara uyup uymadığını gösterir. Belgeye sahip işletme ve kurumlar ulusal ve uluslararası piyasada yapacağı ihaleler, ithalat ve ihracat işleri kolaylaşır.

ISO’nun kuruluş amacı nedir?
İşletmelerin, kurumların ve müşterilerin ürün ve hizmetlerde sık sık duyduğu ISO standartlarından daha önce bahsettik peki ISO’nun kuruluş amacı nedir? Uluslararası standartlar teşkilatı 23 Şubat 1947 tarihinde uluslararası ürün ve hizmet ithalat/ihracatını hızlandırmak ve entelektüel, bilimsel, teknolojik ve ekonomik faaliyetler için iş birliğini geliştirmek ve bu faaliyetleri hızlandırmaktır. Bunları, sağlamak için ISO’nun pazarda müşteri tarafında ilgisini artırarak, sistem ve standartları her yıl teknolojiye ayak uyduracak şekilde geliştirerek, kaynakları en verimli şekilde kullanarak, yeni teknikleri teşvik ederek ve gelişmekte olan ülkelere alt yapıyı oluşturarak sağlamayı planlamaktadır. ISO belgelerini Uluslararası standartlar organizasyonu vermez. Belgelendirme işlemleri akredite belgelendirme kuruluşları tarafından gerçekleştirilir. Özet olarak, ISO standartlar üretir, bu standartta uyan işletme ve kurumların alışverişi, teknoloji ve bilgi akışı hızlanır. Bu standartlar belirlenirken belirlendiği günün altyapı ve teknolojik birikimi göz önüne alınacağı için bu belgelendirmeler belirli bir süre sonra geçerliliğini kaybetmektedir. Hal böyle olunca 5 yılda bir standartlara tekrar göz atılmakta ve güncellenmektedir.

ISO standartları ne demek?
Günlük hayatta işletme, kuruluş ve müşterilerin karşısına sıkça ürün ve hizmetlerde ISO standartları çıkmaktadır. Peki bu ISO standartları ne demek? ISO standartları Uluslararası standartlar teşkilatı tarafından bütün teknik ve teknik olmayan dallardaki standartların belirlenmesi ve uluslararası bir raya oturması amacı ile yayımlanan ve 160 ülkenin dahil olduğu standartlardır. Bu standartlar ile uluslararası mal ve hizmet alım satımını kolaylaştırma ve önümüze çıkabilecek engellerin önüne geçmek amaçlanmaktadır. Bu standartta uyan işletmeler üretim bandında hızlanma görecektir, iş ve işçi sağlığına önem verdiğini ispatlayacaktır, alışverişte lojistik açıdan maliyeti düşürecektir, saygınlığı hem ulusal hem de uluslararası pazarda artacaktı, kaynaklarını en verimli şekilde kullanacak ve çevreye olan sorumluluklarını yerine getirecektir. Bu standartlar teknolojinin gelişmesi ile birlikte her 5 yılda bir uluslararası standartlar teşkilatı tarafından güncellenmektedir. Çalışmalar neticesinde uluslararası standartlar teşkilatı tarafından yeni standart yayımlanır. Hal böyle olunca sertifika alan kurumlar sürekli olarak denetlenmekte ve her 3 yılda bir sertifikanın geçerlilik süresi dolmakta ve yenilemek durumunda kalmaktadır.

TKY nedir neleri kapsar?
TKY toplam kalite yönetiminin kısaltımıdır. TKY, müşteri beklentilerini karşılayarak, tüm üretim süreçlerini gözden geçirip iyileştirilmesini sağlayan bir yönetim felsefesidir. TKY müşteri odaklı bir felsefedir. Müşterinin geri dönüşlerini inceleyerek, müşteri beklentisini aşmayı hedefler. Tedarikçi, çalışan ve müşteri ile iş birliği içinde olup rekabet avantajı sağlar. Çalışanların katılımına önem verir, çalışanlara eğitimler verir motivasyon artırıcı tekniklerle çalışan organizasyonunu artırır. Nitelikli liderlik sağlar. Oluşabilecek durumlar incelenir ve süreç yönetimi kolaylaştırılır. Sürekli kendini geliştiren ve iyileştiren bir sistemdir. Karar verirken durum analizini düzgün bir şekilde yapmanızı sağlar ve kaliteli karar verme sağlar. Organizasyona bir bütün olarak bakar çevreyle etkileşimi göz önüne alarak incelemeler gerçekleşir. Toplam kalite yönetim sistemi; bir organizasyonların yönetim, üretim, dağıtım, iletişim, satış ve satış sonrası gibi bütün departmanlarını kapsar. Organizasyona bağlı bütün personel kalitesini ve kalifiyesini artırıp, üretim bandını en verimli şekilde kullanılmasını sağlar. Müşteri memnuniyeti daha önce belirttiğimiz gibi ön plana alınır. Böylece müşteri ile organizasyon arasındaki bağ güçlenir.

ISO 9001 kalite standardı nedir?
Her gün teknoloji bir adım daha gelişmekte insanlar birbirlerine daha çok yaklaşmakta ve dünya küçülmektedir. Bu gelişmeler rekabet ortamını kızıştırmış ekonomik bir yarış ortaya çıkarmıştır. Bu yarışta modern sistemlere ayak uydurabilmek için uluslararası standartlar teşkilatı tarafından gelişen teknolojiyle paralel standartlar oluşturulmaktadır. Peki ISO kalite standardı nedir? TS EN USO 9001 kalite yönetim sistemi standardı 1987 yılından beri en etkin standarttır. Bu standart kuruşların kârlarının, verimliliğinin ve Pazar payının artmasını sağlar. Etkin bir yönetim ile birim ürün başına düşen maliyeti azaltır. Çalışan işveren ilişkisini pekiştirir, daha güvenli bir iş ortamı oluşturup çalışan tatminin artırır. Müşteri geri dönüşlerini verimli bir şekilde inceleyip sürekli gelişimi ve iadelerden kaynaklı zararı minimuma indirir. En önemli kısmı ise ulusal ve uluslararası piyasada uygulanabilir olan bu sistem ile saygınlığınızı artırırsınız ve uluslararası piyasaya ulaşıp piyasa payınızı büyütmeniz kolaylaşır. En son ISO standarttı olan ISO 9001:2015 risk tabanlı bir yaklaşımdır. Riske sistematik olarak yaklaşır önleyici faaliyetler yerine riski lehimize kullanmamızı sağlar.

Kalite yönetim sisteminin amacı nedir?
Gelişen sistemler, teknolojiler ile ürün üretimi kolaylaşmakta ve birim ürüne düşen maliyet azalmaktadır. Bu teknoloji ve sitemler belirli standartlar ile birbirleri ile ilteişim halimde birbiriyle uyumlu olduğunda gelişim daha kolaylaşır ve ithalat ihracatın önü açılır. Uluslararası standarlar teşkilatı ISO bu hususta standartlar üretmektedir. Bu standartlardan en çok tercih edileni ISO 9000 Kalite yönetim sistemleridir. Bu sistem bir kontrol mekanizmasıdır. Müşteri ile geridönüş odaklı bir iletişim kurarak şikayetleri azaltır ve müşteri memnuniyeti sağlar. Kalite problemlerini en aza indirir. İşlerim daha iyi planlanıp daha hızlı gerçekleşmesini sağlar. İşletmenin her bir departmanında uygulanabilen bu sistem işletmeyi daha rahat kontrol altında tutar ve daha rahat karar vermeyi sağlar. İşletmedeki sorunlar sistematik bir şekide incelenir bu sayede işletmede sürekli gelişimin önünü açar. Peki bu Kalite yönetim sisteminin amacı nedir? Bu standartın amacı, hata ve kusurları minumuma indirmek, ortadan kaldırmak ve oluşabilecek hata ve kusurların önüne geçebilmektir. Kalite yönetim sisteminin bir diğer amacı ise müşteri memnuniyeti artırmaktır.

REFERANSLARIMIZ

Sistem Belgelendirme, Periyodik Kontroller, Gizli Müşteri Deneyimleri hizmetlerimizle ülkemizin bir çok firmasına hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
Tüm Referanslarımız

Quaser Belgelendirme
Quaser Belgelendirme
Quaser Belgelendirme
Quaser Belgelendirme
Quaser Belgelendirme
Quaser Belgelendirme
Quaser Belgelendirme
Quaser Belgelendirme
Quaser Belgelendirme
Quaser Belgelendirme
Quaser Belgelendirme
Quaser Belgelendirme
Quaser Belgelendirme
Quaser Belgelendirme
Quaser Belgelendirme
Quaser Belgelendirme
Quaser Belgelendirme
Quaser Belgelendirme
Quaser Belgelendirme
Quaser Belgelendirme
Quaser Belgelendirme
Quaser Belgelendirme
Quaser Belgelendirme
Quaser Belgelendirme
Quaser Belgelendirme
Quaser Belgelendirme
Quaser Belgelendirme
Quaser Belgelendirme
Quaser Belgelendirme
Quaser Belgelendirme
Quaser Belgelendirme
Quaser Belgelendirme