Skip to main content

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİMİ SİSTEMİ

Mevcut yüzyılın en büyük sorunlarından biri, küresel ısınma ve bunun getirdiği kaçınılmaz sonuçlardır. Toplum, her geçen sürede daha çok bilinçlenmekte ve işletmelerden çevreye olan sorumluluklarını yerine getirmelerini beklemektedir.

SO 14001, işletme ve kuruluşların temel doğal ihtiyaçlarını, yapılan işlemleri ve bu işlemler sonucu ortaya çıkan atığın verdiği zararın minimum seviyeye indirmesini, kirliliği kontrol altına almayı, bu çevre / performans eğrisinin izlenmesini ve sürekli bu gözlemlere dayalı olarak iyileştirilmesini amaçlayan bir çevre yönetim sistemidir. Eğitim seviyesinin her sene yükselmesi sonucunda, tüketici paydasındaki bilinçli tüketici oranı zaman geçtikçe bir miktar daha artmaktadır.

Bu bilinçli tüketici paydasına hitap eden firmalar; ulusal ve uluslararası yasalara uyum sağlayarak, pazar payını artırarak, rekabette avantaj sağlamaktadır. Ayrıca doğal kaynakları tam kullanarak ve minimum atık vererek kuruluşta üretim verimliliği artırılmaktadır.

Siz de modern dünyanda bilinçli tüketiciye hitap etmek istiyor ve çevre / performans eğrisine önem veriyorsanız, ISO 14001 Çevre yönetim sistemi hakkında detaylı bilgi almak ve standardı sağlamak için başvuru formunu doldurunuz.

ISO 14001 Belgelendirme Hızlı İletişim Formu

    şu an çevrimdışısınız.

    WhatsApp'tan ulaşın