Skip to main content

Covid-19 virüsü 2019 yılının son günlerinde önce Çin’de ortaya çıkıp bir salgın halinde tüm ülkeye yayılmış ve kısa sürede sırasıyla Avrupa ve diğer coğrafyalarda da görülmüş ve yayıldığı tüm ülkelerde hükümetleri kısa süre içinde ülke genelinde sıkı önlemler almaya mecbur bırakmıştır. Türkiye’de ilk vaka Mart 2020’de kaydedilmiş olup, Asya ve Avrupa ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de hükümet tarafından fasılalar halinde bir dizi önlemler alınmasını zorunlu kılmıştır.
Bulaşıcılığının çok hızlı olması nedeni ile kamu ve özel sektör kuruluşları gibi tüm kurum ve işyerlerinde faaliyetler durdurularak, sokağa çıkma yasaklarına veya kontrollü dolaşıma varan uygulamalar devreye alınmak durumunda kalınmıştır.

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları Derneği (UDDER) ve Sistem Belgelendirme Kuruluşları Derneği (SİSDER) iş birliği ile hazırlanan bu rehberin amacı tüm işletmelerin Covid-19 salgın dönemi içinde faaliyetlerini bu rehberde ki güvenli şartları oluşturarak gerçekleştirdiklerinin yetkili kuruluşlar tarafından değerlendirilmesi ve sertifikalandırılması için dayanak oluşturmaktır.

NEDEN SAĞLIKLI İŞ YERİ PROGRAMI ?
Dünyada ve ülkemizde kamu sağlığı yetkilileri COVID-19 salgınını önlemek için yoğun bir mücadele veriyor. Ancak sadece otoritelerin mücadelesi ile bu hastalığın yayılmasını durdurmak mümkün değildir. Toplumumuzun her kesimi, özelliklede Sivil Toplum Kuruluşları, odalar, birlikler, kooperatifler, kamu ya da özel kuruluşlar, Kobiler ve tüm işletme sahipleri ve çalışanlar, top yekûn bu mücadelenin içinde yer almalıdır.

Quaser BelgelendirmeUygunluk Değerlendirme Kuruluşları (UDDER) ve Sistem Belgelendirme Kuruluşları (SİSDER) iş birliği yaparak, işletmelerimiz için tüm dünyada ve ülkemizdeki çalışmaları incelemiş, uzmanlarımız yoğun bir çalışmanın neticesinde, her sektöre özel kontrol listeleri oluşturmuşlardır.

Bu kontrol listeleri kuruluşlarımıza rehberlik ederek, enfeksiyon önleme konusunda sistematik bir çalışma yapmalarını sağlayacak, arzu eden kuruluşlarımız da bu çalışmalarını sertifikalandırarak, müşterileri ve çalışanlarında güven duygusunun oluşmasını sağlayarak, itibar ve prestij kazanacaklardır.

UDDER ve SİSDER internet sayfalarında kamuya ilan edilecek olan “Sağlıklı İşyerleri”, sosyal platformlarda da paylaşılarak, kuruluşlarımızın bu mücadelesine destek verilecektir.

şu an çevrimdışısınız.

WhatsApp'tan ulaşın