Skip to main content

Sistem Belgelendirme

Quaser Belgelendirme Firması, Türkak Akreditasyonlu Belgelendirme Kuruluşudur.
ISO Belgelendirme Hizmeti İçin Hemen İletişime Geçin.

ISO® Kalite Belgesiyle Kalitenizi Belgelendirin.

BELGELENDİRME TEKLİFİ İSTE

ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ

Standartlaştırılmış üretim, uluslararası ve ülke içinde yapılan ticarette üretim bandının verimliliğini artırmakta, müşteri beklentisini karşılamakta, üretilen ürün ne olursa olsun geliştirilmesini ve daha iyisinin üretilmesini kolaylaştırmaktadır.

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİMİ SİSTEMİ BELGELENDİRME

Mevcut yüzyılın en büyük sorunlarından biri, küresel ısınma ve bunun getirdiği kaçınılmaz sonuçlardır. Toplum, her geçen sürede daha çok bilinçlenmekte ve işletmelerden çevreye olan sorumluluklarını yerine getirmelerini beklemektedir.

ISO/IEC 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ BELGELENDİRME

Bilgi; yazı ile, elektronik ortamda, söz ile ve birçok ortamda saklanabilir. ISO27001 bilgi güvenliğinin sağlanması, bilgi ile ilgili varlıkların korunması ve müşterilere güven duygusunun verilmesi amacıyla oluşturulmuş yönetim sistemidir.

ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ BELGELENDİRME

İşletmelerin en büyük harcama kalemlerinden birini enerji oluşturmaktadır. Enerji verimliliği hem işletmeler açısından hem de her geçen yıl bilinçlenen tüketici tarafından daha çok önem kazanmaktadır.

-_

ISO 31000 KURUMSAL RİSK YÖNETİM SİSTEMİ BELGELENDİRME

ISO 31000 risk yönetimi için işletmelerin ihtiyaçlarına göre şekil almış olan uluslararası bir standarttır. Kuruluşun karşılaşabileceği riskleri daha iyi bir inceleme ile ortaya çıkarmayı, risk durumunda…
_

ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ BELGELENDİRME

İnsanların temel ihtiyaçlarından biri, şüphesiz ki beslenme ihtiyacıdır. En temel ihtiyacımız olan beslenme için güvenilir gıdaya ulaşmak en doğal hakkımızdır. Gıda üretimi, paketlemesi ve dağıtımı üzerinde çalışan bütün kuruluşların

ISO 10002 MÜŞTERİ MEMNUNİYET YÖNETİM SİSTEMİ BELGELENDİRME

ISO 10002; Müşteri memnuniyet sistemi ile müşterilerden ürün ya da hizmetle ilgili alınan geri bildirimlerin ve daha önceki tecrübelere dayanılarak ortaya çıkan müşteri beklentilerinin ….

ISO 45001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ BELGELENDİRME

Kuruluşlar, iş kazaları ve meslek hastalıkları yüzünden büyük zarar etmektedir. Bunun önüne geçmek için ISO 18001 yerine 2017 yılında beta aşamasında olan ISO 45001 İş sağlığı sistemi ortaya çıkmıştır.

ISO 19443:2018 NÜKLEER ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ BELGELENDİRME

ISO 19443:2018 Gelişen Nükleer üretim tesislerin yönetiminde ISO 19443:2018 belirlediği kodlar kullanılmakta ve bu kodlarla tesislerin güvenliği güvence altına alınmaktadır.

GMP- ISO 22716 KOZMETİK İYİ ÜRETİM UYGULAMALARI BELGELENDİRME

GMP-ISO22716 Güvenlik, çevre ve insan sağlığı ile ilgili konular bir şirketin temel sorumluluklarındandır.
Kozmetik sektörü bu sorumluluklar arttırılmakta ve yerine getirilmesi yasalarla zorunlu hala getirilmektedir.

HELAL GIDA BELGELENDİRME

Temiz ve hijyenik gıdaya ulaşım bir insanın en temel hakkıdır. Helal Gıda sertifikası ülkemizde büyük bir gereklilik haline gelmiştir. Helal Gıda Sertifikası hakkında bilgi için web sitemizdeki formu doldurun.


ISO 20000-1 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ HİZMET YÖNETİM SİSTEMİ BELGELENDİRME

ISO 20000-1 Standartı müşteri ihtiyaçlarını doğru belirleyerek uygun ve zamanında destek vermenizi sağlar. Zaman tasarrufu, güvenlik ve masraflarda uygunluk sağlar. Kaynaklarınızı daha verimli..

ISO 22301 TOPLUMSAL GÜVENLİK VE İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ BELGELENDİRME

ISO 22301 işinizin işleyişini bozabilecek beklenmedik gelişmelere karşı sizi koruyup, bu beklenmedik gelişmelerin ihtimalini en aza indirir. Beklenmedik durumda şirketinizi veya işletmenizi eski haline çevirmek için bir yönetim sistemidir.

ISO 28000 TEDARİK ZİNCİRİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ BELGELENDİRME

ISO 28000 standardı ile tüm sektörde güvenlik riskleri doğru bir şekilde belirlenir ve gerekli önlemler alınarak olası hasar minimuma indirilir. Devletin gümrük otoritelerine güvenlik yeterliliğinizi ispatlamanızda kolaylık sağlar.

ISO 29990 EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ YÖNETİM SİSTEMİ BELGELENDİRME

ISO 29990 Sertifikası doğrulanabilir, sertifikalandırılabilir bir eğitim modeli sağlar. ISO 29990 Sertifikası tüm eğitim hizmetlerinin şeffaflığını ve karşılaştırılabilir olmasını sağlar.

SA 8000 SOSYAL SORUMLULUK YÖNETİM SİSTEMİ BELGELENDİRME

Sosyal toplumun içinde işyerleri ve organizasyonlar, uluslararası ve yerel pazarda prestijlerini kazanmak ve bu prestiji sağlamak için mal ve hizmet üretiminde etik unsurları yerine getirmelidir.

ISO 55001 VARLIK YÖNETİM SİSTEMİ BELGELENDİRME

ISO 55001 Varlık yönetimi sistemi kurumlara doğrudan finansal ve finansal olmayan faydalar sağlar. Sistemden elde edilecek fayda, Varlık Yönetim Sisteminin olgunluğu ile direkt doğru orantılıdır.

ISO 27701 Kişisel Veri Yönetim Sistemi (KVYS) BELGELENDİRME

ISO/IEC 27701 BGYS Standardındaki gereksinimleri ve 27002’deki uygulama kodu standartlarını bilgi güvenliği kontrolleri için uygulama kararlarını esas alan bir standarttır.

şu an çevrimdışısınız.