Skip to main content

QUASER üçüncü taraf belgelendirme sorumluluğunun bilincinde aşağıdaki stratejik kararları almıştır;
QUASER Hizmetlerinde bağımsız ve tarafsızdır. Bu amaçla çalışanların her türlü siyasi, ticari ve mali baskılardan uzak olması garanti altına alınmıştır.
QUASER sıkı sıkıya bağlı olduğu gizlilik ilkesine uygun olarak, çalışmalarında ve belgelendirme faaliyetlerinde etkin olan bütün tarafların katılımını sağlayacak şekilde oluşturulmuştur.
QUASER Belgelendirme faaliyetleri ile ilgili her yükümlülükleri karşılayacak yeterlilikte organizasyon yapısını oluşturmuş, kalite sistemini kurmuş ve uygulamaktadır.
QUASER’ de belgelendirme faaliyeti ile birlikte hiçbir şekilde; tehlike analizleri danışmanlığı, GGYS danışmanlığı ya da yönetim sistemi danışmanlığı hizmetleri verilmez ve teklif edilemez.
QUASER’ de Belgelendirme faaliyetlerini yapan tüm personel ve kurulların kararını; hiçbir kurum veya şahıs etki altına alamaz.
QUASER çalışmaların tarafsızlığını ve gizliliğini sağlamak amacı ile tüm çalışanları ile QUASER arasında Gizlilik ve Çalışma sözleşmesi yapılır.
QUASER’ de Belgelendirme ile ilgili kararlar, değerlendirme yapanlardan farklı, mesleğinde tarafsız ve bağımsız kişilerden oluşan Belgelendirme Kuruluna aittir.
QUASER yılda en az 1 (bir) defa olmak üzere mali sağlamlığı ve mali kaygılardan uzaklığı içeren finansal denetimler, Tarafsızlığı Koruma Komitesi Başkanı tarafından yapılır ve sonuçları tüm kuruluşta duyurulur.
QUASER belgelendirme faaliyetlerinin tarafsızlığı, ilgili tarafların katılımıyla oluşturulan Tarafsızlığı Koruma Komitesi tarafından kontrol edilir.
Dış denetçi ve/veya teknik uzmanlar, çalıştığı veya yaptığı iş ile ilgili kuruluşların denetimlerine tetkik görevlisi olarak atanmaz.
QUASER Belgelendirme faaliyetleri kapsamında üçüncü taraflara karşı oluşabilecek zarar veya risklere karşı Mesleki Sorumluluk Sigortası yaptırmıştır.
QUASER sahiplerinin veya çalışanlarının ortak olduğu veya herhangi bir şekilde içine dâhil olduğu kuruluşlar belgelendirilmeyecektir.

şu an çevrimdışısınız.

WhatsApp'tan ulaşın