Skip to main content

ISO 27001 BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ

ISO 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ
(CQI ve IRCA Onaylı)

İçerik

1.ISO/IEC 27001 ve diğer bilgi güvenliği standartlarının tarihçesine bakış
2.Bir denetim sistemi kapsamında denetim uygulamalarına giriş
3.Denetim prosesinde denetçinin rolü
4.Genel BGYS’nin etkinliği ve risklerin gözden geçirilmesinde yönetimin rolü
5.Süreç bazlı denetim planlaması ve yönetimi
6.Kaynaklar ve zaman planlaması
7.Soru listelerinin kullanımı
8.Denetim ekiplerinin seçimi
9.Denetimin yürütülmesi – beceriler, teknikler ve denetçi yetkinliği
10. Denetim bulgularının öneminin değerlendirilmesi
11.Denetim raporunun sunumu ve iletimi
12.Uygunsuzluklar ve düzeltici faaliyetlerle güvenliğin iyileştirilmesi
13.Sürekli İyileşme Çalışması
14.Üçüncü taraf denetimin yönetimi
15.Belgelendirme süreci
16.Egzersiz ve Pratik Çalışmalar
17.Gün Sonu Değerlendirme
18.Sınav

Kimler Katılabilir?

ISO 27001 Bilgi güvenliği sistemi denetçi / baş denetçisi olmak isteyenler

Bilgi Teknolojileri Personelleri

Şirketlerinde ISO 27001 Bilgi Güveliği Yönetim Sistemini denetlemek isteyen tüm çalışanlar

Genel Katılıma Açık Eğitimler, Kurumsal Eğitimler, Entegre Eğitimler, Firmanıza Özel Olarak Tasarlanan ve Birebir Eğitim Programları hakkında detaylı bilgi ve Detaylı bilgi ve teklif için Hizmet Başvuru Formunu doldurunuz.

HİZMET BAŞVURU FORMU

şu an çevrimdışısınız.

WhatsApp'tan ulaşın